Wizyty kontrolne odbywają się w zależności od potrzeb pacjenta i stopnia zaawansowania. Chcąc uzyskać efekty zawsze warto jest monitorować stan zdrowia i nie prowadzić nic na własną rękę. Nie jest to tylko ważenie, to kolejny element współpracy, zmiany w planie, modyfikowanie żywienia i zaleceń adekwatnie do postępów.

Podczas wizyty:

  • analiza składu ciała
  • pomiary antropometryczne
  • ocena postępów, analiza terapii – omówienie okresowo prowadzonego dzienniczka żywieniowego, notatek
  • edukacja w zakresie prawidłowego żywienia
  • omawianie aktualnych wyników badań po przeprowadzeniu analizy postępów i zalecenia
  • w przypadku potrzeby możliwość omówienia i wyboru innowacyjnych testów diagnostycznych oraz zestaw zaleceń poprawiający jakość życia
  • dodatkowe indywidualne zalecenia i wykluczenia dietetyczne z wyjaśnieniami
  • przekazanie materiałów dodatkowych

 

 

Opłata: 80 zł